Op het directienetwerk van 1 november 2022 legden we versie 5.2 van ons concept-ondersteuningsplan aan de directeuren voor. De vraag was: ik kan me vinden in de inhouden en gekozen lijnen. Met een rood (nee) of groen (ja) kaartje kon een uitspraak worden gedaan. Het resultaat was 100% GROEN. Enkele scholen waren niet aanwezig en hebben schriftelijk hun instemming gegeven.

Op de vraag: “zie je voldoende kansen om je eigen praktijken vorm te geven?” kwamen van enkele scholen vragen op onderdelen van de programmalijnen.

We zijn er heel blij mee dat we op deze wijze aan gezamenlijke basis kunnen leggen in onze regio.