Berséba voert elke vier jaar een kwaliteitsonderzoek (audit) uit op elk van haar scholen in de regio. De planning voor deze schoolplanperiode is inmiddels gereed.

We hebben de systematiek afgelopen schooljaar geüpdatet. Naast de basiskwaliteit richten we ons ook op de kwaliteit van de basisondersteuning.  De verschillende Berséba-regio’s stemmen onderling af om de opbrengsten van de kwaliteit van de basisondersteuning universeel te kunnen rapporteren. Bij de aanpak en vormgeving van de documenten heeft de externe kwaliteitszorgexpert, Jos van der Pluym,  zijn bijdrage geleverd.

De belangrijke basisdocumenten die de school als zelfevaluatie beschikbaar stelt zijn: Basisvragenlijst en vragenlijst basisondersteuning. Beide lijsten zijn opgenomen in WMK-Parnassys.

Wat we houden is de ontwikkelingsgerichte insteek. We willen naar alle scholen één maal per 4 jaar “critical friend” zijn. Als zodanig is de audit een onderdeel van het kwaliteitszorgsysteem van de school en een stevig bewijs van aandacht voor kwaliteit richting de inspectie.