Wat is goed onderwijs? Met deze vraag begon de eerste cursusdag over het nieuwe OPP. Vanuit die focus kijken naar het document, met in gedachte die ene leerling, maakt dat het OPP niet ervaren wordt als een doel op zich, maar als een middel voor goed onderwijs.

Eén van de doelen die aan bod is gekomen luidde:

Hoe de intern begeleider, vanuit het perspectief dat het OPP onder andere een gespreksdocument is, samen met leerlingen en ouders kunnen komen tot een goed integratief beeld van de leerling, een passend uitstroomperspectief en passende doelen en ondersteuning.
Waarbij het streven is dat ouders en school op één lijn zitten, maar we ons ervan bewust zijn dat ouders alleen instemmingsrecht hebben op het handelingsdeel van het OPP.

Mooi om zo met elkaar aan de slag te gaan. We kijken terug op een goede eerste bijeenkomst en kijken uit naar de tweede bijeenkomst waarbij o.a. het beschrijven van de belemmerende en stimulerende factoren aan bod komen. Na deze twee dagen bieden we nog twee extra dagen aan voor degene die zich hierin verder willen ontwikkelen. De data hiervoor zijn D.V.:

Bijeenkomst 3: 7 februari (13.00-15.30 uur) en 29 februari 2024 (9.00-11.30 uur)
Bijeenkomst 4: 21 maart (9.00-11.30 uur) en 27 maart 2024 (13.00-15.30 uur).

Binnenkort zullen we een mail versturen met de mogelijkheid tot inschrijving voor deze dagen. Op D.V. 7 februari en 27 maart zal er voor een lunch worden gezorgd.