Communicatie PO’s, arrangementen en TLV’s:
Als Loket stoppen we met het versturen van brieven naar ouders en scholen met een
toekenning van een PO, arrangement of TLV. Dit doen we omdat dit een flinke tijdsinvestering is die
eigenlijk overbodig is, omdat dit ook in Kindkans staat. Daarnaast vraagt de school een PO, arrangement of TLV aan en dan is het ook netjes als de school het zelf terug communiceert naar de ouders. Wanneer er een PO, arrangement of TLV wordt toegekend of afgewezen ontvangt de school hiervan een mail vanuit het Loket met deze mededeling. In de week na de loketvergadering wordt dit verwerkt in Kindkans. De school krijgt een melding van Kindkans als er een wijziging in het dossier is. De school kan dan in Kindkans zelf de TLV, het arrangement of de hulpverleningsovereenkomst van de PO vinden en downloaden. Wanneer het niet lukt of er vragen zijn, neem hierover dan contact op met de secretaresse.

Arrangementen medisch-lichamelijk:
Hierover waren in het afgelopen jaar veel vragen. Hierbij willen we als Loket aangeven hoe
we hiermee omgaan:
– Alle medisch-lichamelijke arrangementen* die er liepen, zijn verlengd met 5 maanden
tot en met 31-12-2023.
– In oktober/november moeten de scholen indien noodzakelijk een nieuw medisch-lichamelijk
arrangement aanvragen voor 2024*. Dit arrangement loopt van 01-01-2024
tot en met 31-12-2024.
– Arrangementen voor kinderen met een stabiele ondersteuningsbehoefte en stabiele
kindfactoren kunnen ook voor meerder jaren aangevraagd/afgegeven worden.
– Mocht een arrangement eerder afgerond worden, dan gaan we ervan uit dat de school dit
meldt bij de zorgmakelaar en dan zal het arrangement afgerond worden.

*Arrangementen van leerlingen in groep 8 kunnen worden verlengd tot en met 31-7-2024.

Data aanvraag TLV:
Het afgelopen schooljaar waren er op het laatste moment veel TLV aanvragen. Dit was dan eigenlijk voor het S(B)O te laat, maar zorgde ook voor veel dossiers voor de loketleden op het laatste moment. De uiterste inleverdata voor een aanvraag TLV zijn:
Voor plaatsing na de Kerstvakantie: 20 november 2023 → deze aanvragen worden besproken op de loketvergadering van 27 november.
Voor plaatsing na de zomervakantie: 3 juni 2024 → deze aanvragen worden besproken op de loketvergadering van 10 juni.