Aanvragen arrangementen medisch-lichamelijk

In de afgelopen loketvergadering hebben we de aangevraagde (verlengingen) arrangementen medisch-lichamelijk besproken. Veel arrangementen hebben we voor meerdere jaren afgegeven. Dit is in lijn met wat we op de website hebben staan, namelijk:

  • In oktober/november moeten de scholen indien noodzakelijk een nieuw medisch-lichamelijk arrangement aanvragen voor 2024*. Dit arrangement loopt van 01-01-2024 tot en met 31-12-2024.
  • Arrangementen voor kinderen met een stabiele ondersteuningsbehoefte en stabiele kindfactoren kunnen ook voor meerder jaren aangevraagd/afgegeven worden.
  • Mocht een arrangement eerder afgerond worden, dan gaan we ervan uit dat de school dit meldt bij de zorgmakelaar en dan zal het arrangement afgerond worden.

*Arrangementen van leerlingen in groep 8 kunnen worden verlengd tot en met 31-7-2024.

Graag willen we jullie aandacht voor het volgende:

We missen nog veel aanvragen voor verlenging van de medisch-lichamelijke arrangementen!

Daarnaast hebben scholen wel een aanvraag voor de AB gedaan, maar niet voor middelen!

Wanneer het gaat om een verlenging is het niet noodzakelijk om weer een handtekening van de orthopedagoog te hebben, maar kan en mag de ab’er ook tekenen.

Als Loket verwachten we dat deze arrangementen en aanvragen voor middelen dus nog ingediend moeten worden. Dat betekent dat het loket niet kan garanderen dat dit allemaal in de agenda van december besproken kan worden.