De laatste leerteambijeenkomst van dit cursusjaar kent een speciaal karakter. Naast inhoudelijke bespreekpunten en de afronding van de leerteams nemen we ook afscheid van een aantal collega’s. Daarom sluiten we deze ochtend af met een gezamenlijke lunch. We hopen dat alle tandemleden aanwezig zijn!
Inhoudelijk komt het volgende op de agenda:
– hoe verder met de leerteams in relatie tot de gekozen activiteiten uit het nieuwe ondersteuningsplan
– aan de slag met het nieuwe ontwikkelingsperspectief