De eerste regiobijeenkomst van het nieuwe cursusjaar is voor alle tandemleden van belang. Na de opening presenteren we de nieuwe werkwijze van de leerteams gerelateerd aan onze themaplanning. Daarna splitsen we de groep.
De directies bespreken:

  • de Berséba-begroting over jaar 2024 inclusief de eigen bijdrage aan de HB-voorzieningen en het beleidsrijk begroten op school
  • de tussenstand van de pilot financiële medeverantwoordelijkheid en de gevolgen daarvan in jaar 2025.
  • het eindrapport van de laatste auditronde en de planning van de nieuwe ronde.

De interne begeleiders volgen onder leiding van de zorgmakelaars een eigen programma over diverse Loket- en OT-zaken. Het laatste deel van de ochtend komen de leerteams in de nieuwe samenstelling bijeen.

N.B.: Voor de agenda: er is deze dag ook een middagprogramma: Het Hoornbeeckcollege nodigt ons allen hartelijk uit om ’s middags in gesprek te gaan over diverse OA-onderwerpen. Collega’s die daaraan deelnemen, krijgen van het Hoornbeeck een lunch aangeboden. Te verwachten onderwerpen: ervaringen met Hoornbeeckstagiaires, onderwijsaanbod, samenwerking en participatie bij diverse thema’s, takenpakket van de OA-er, enz.