Op vrijdag 9 december vergadert de raad van toezicht. Belangrijk agendapunt zal de definitieve goedkeuring van de begroting 2023 zijn, waarna de bestuurder deze vast kan stellen. Vervolgens kunnen de beschikkingen voor 2023 worden opgesteld. De scholen ontvangen de beschikkingen uiterlijk begin januari.