De Algemene Ledenvergadering van Berséba staat dit jaar gepland op maandag 19 juni 2023. De bijeenkomst zal online plaatsvinden, van 19.30 uur tot uiterlijk 21.00 uur. Nadere informatie volgt eind mei.