We verwijzen nog één keer naar de data m.b.t. arrangeren. Locatie is De Leerkamer.

Dinsdag 1 oktober 2024

9.00 – 11.00 uur startbijeenkomst voor de nieuwe scholen (groep 3  24-25)

13.00 – 15.00 uur: verdiepingsbijeenkomst voor de scholen uit groep 2 (23-24) .

Hierbij is er de optie voor de scholen uit groep 1 (22-23) om hierbij aan te sluiten. Er wordt nog een uitvraag gedaan naar de scholen van groep 1 in hoeverre ze hierbij aan willen sluiten. 

Donderdag 6 februari 2025

13.00 – 16.00 uur arrangeerbijeenkomst voor de groep 2 (23-24) scholen én hun orthopedagogen. Omdat er al een afzonderlijke bijeenkomst voor orthopedagogen komt, is het nog niet zeker of de orthopedagogen hier bij aansluiten.