Een inspirerende lezing over de taalleesmethode Alfa-bedding. Door de collega’s van de Willem Teellinckschool in samenwerking met een adviseur van Alfa-bedding.

Voor meer informatie, zie de uitnodiging en de presentatie.