Op DV 17 september hebben we voor directies een korte sessie over de begroting van Berséba. We nemen dan ook aspecten van “beleidsrijk begroten en verantwoorden” mee.