Op de bijeenkomst van 27 september 2023 spreken we graag onze directeuren over de begroting van 2024. We geven een toelichting op deze begroting en presenteren de bedragen die de scholen van Berséba ontvangen. Op basis van relevante gegevens en kengetallen geven we inzicht en spreken we over de aanpak om te komen tot een (deel) begroting op schoolniveau. Hierbij maken we de verbinding met beleidsrijk begroten.