Alles wat je aandacht geeft groeit?!

Een kind staat niet op zichzelf. Het heeft andere mensen nodig om tot groei en tot bloei te komen. Een goede relatie met een kind en diens ouders vormt de basis voor de ontwikkeling op school.

Soms ontbreekt, ondanks alle inspanningen, de gewenste groei en bloei. In zulke gevallen zou de contextuele benadering waardevolle en verrassende inzichten kunnen geven.

Welke invloed heeft de context voor een kind en welke rol spelen we daar zelf in? Wat kan helpen om de verbinding te maken en te houden, zodat een kind (weer) tot bloei komt?

Bertine Boogaard is ambulant begeleider op het snijvlak van onderwijs en zorg met specialisaties gedragsproblematiek en hoogbegaafdheid.

Daarnaast heeft zij een eigen praktijk in contextuele hulpverlening, waar zij ouders en kinderen coacht in vragen rondom gedrag en hoogbegaafdheid.

Ook werkt zij als gastdocent en trainer op de CHE binnen het Instituut Contextuele Benadering.

Zie hier de uitnodiging.