Tijdens het IB-netwerk verdiepen we ons in het nieuwe Ontwikkelingsperspectief (OP) in ParnasSys. Op deze tweede bijeenkomst over het OP staan de volgende doelstellingen centraal. De deelnemers:

  • kunnen het uitstroomperspectief (realistisch en ambitieus) bepalen en onderbouwen;
  • kunnen de stimulerende factoren (SF), belemmerende factoren (BF) en de ontwikkelingsbehoeften (OWB) van een leerling concreet beschrijven, waardoor de leerling wordt begrepen;
  • kunnen een integratief beeld opstellen voor een leerling;
  • kunnen (vanuit de gegevens uit het onderbouwingsdeel) een concreet plan van aanpak opstellen (handelingsdeel) binnen het OPP;
  • krijgen zicht op de rol van de verschillende betrokkenen rond het OP;
  • krijgen zicht op de plek van het OP binnen de ondersteuningsstructuur van de school als ook SWV Berséba.

We zien uit naar een zinvolle bijeenkomst onder leiding van Patrick Bakker van de Gouwe Academie. Tijd: 09.00-12.15 uur, aansluitend lunch.