Binnen het thema Handelingsgericht Integraal Arrangeren (HIA) staan weer twee mooie bijeenkomsten gepland. Een startbijeenkomst voor scholen die willen beginnen én een verdiepingsbijeenkomst voor de scholen die al begonnen zijn.

  1. D.V. Dinsdag 5 september 9.00 – 12.00 uur : Startbijeenkomst voor scholen en hun externe partners

Doelgroep:  Deze bijeenkomst is bedoeld voor scholen die (willen) gaan starten met coaching on the job en hun externe partners.

Doel:  We zullen deze morgen een inkijkje geven rondom de praktische uitvoering van een OT in de school en maken afspraken met elkaar over de coaching hierbij. Centraal thema daarbij is: hoe kunnen we bij ons op school, met onze ouders en externe partners, het ondersteuningsteam zo versterken dat we snel en effectief een passende aanpak kunnen organiseren voor onze leerlingen.

2.    D.V. Dinsdag 19 september 9.00 – 12.00 uur : Verdiepingsbijeenkomst.

Doelgroep: Deze bijeenkomst is met name bedoeld voor de scholen die in schooljaar 2022-2023 of in 2021-2022 gestart zijn met het traject van coaching on the job, maar ook scholen die eerder hebben meegedaan zijn welkom om aan te sluiten. In deze bijeenkomst zullen we zorgen voor een gedifferentieerd aanbod passend bij waar de scholen staan in het proces. Ook de externe partners die onderdeel zijn van het Ondersteuningsteam zijn hierbij van harte welkom.

Doel: Evalueren van de opbrengsten van afgelopen schooljaar; verdieping van de succesbepalende factoren en basiskwaliteiten én met elkaar bespreken wat nodig is om het arrangeren op schoolniveau verder vorm te geven komend schooljaar, vanuit het perspectief van de school en van de samenwerkende partners.

Locatie beide bijeenkomsten: Adventkerk Veenendaal

Voor de zomervakantie willen wij graag de keuzes van scholen inventariseren i.v.m. een goede voorbereiding/organisatie op het nieuwe schooljaar.

Daarom vragen wij je het deelnameformulier in te vullen en uiterlijk 30 augustus te versturen naar: Laura van Manen (a.l.vanmanen@berseba.nl)