In de laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie hebben we geschreven over de scholingsmomenten voor IB’ers in verband met de invoering van het nieuwe OP in ParnasSys.

Vanuit de Gouwe Academie biedt Berséba een aantal bijeenkomsten aan om de IB’ers hierin te ondersteunen. Door middel van deze bijeenkomsten denken we te kunnen komen tot een eenduidige manier van werken binnen Berséba. Ons dringende verzoek is dan ook om alle IB’ers deze scholingen te laten volgen!

Binnen de regio Noordoost hebben we gekeken hoe we dit zo praktisch mogelijk kunnen vormgeven. We bieden de scholing twee keer aan, zodat scholen meer keuze hebben. Je kunt dus starten in november of februari. Zo weten we zeker dat alle scholen met ingang van het nieuwe schooljaar klaar zijn om met het nieuwe OP te werken!

Één van de twee bijeenkomsten is gekoppeld aan een regiobijeenkomst waarbij er een lunch verzorgd zal worden.

De locatie is ‘de Leerkamer’ in Staphorst.

Je kunt je hier opgeven.

De data zijn als volgt:

  • Eerste bijeenkomst: 23 november ochtend en tweede bijeenkomst: 8 februari middag (na regiobijeenkomst)
  • Eerste bijeenkomst: 15 februari ochtend en tweede bijeenkomst: 11 april middag (na regiobijeenkomst)