Onze IB -conferentie komt er weer aan! DV 27 en 28 september worden opnieuw dagen met volop input voor ons werk als interne begeleiders. Uiteraard zorgen we voor bijvangst in de vorm van ontmoeting en uitwisseling. Volop gelegenheid om te netwerken!

Na een eerste studiedag over inhoud en begeleiding van kinderen met autisme in april j.l. gaan we op 27 september het thema verdiepen o.l.v. Suzanne Agterberg.   

Aan het einde van de middag (doorlopend tot aan het diner) gaan we een aantal verdiepende activiteiten doen rondom PCM. Deze activiteiten krijgen een vervolg op de tweede conferentiedag.  Op 28 september (het laatste deel van de morgen) gaan we kijken naar enkele aspecten van Cito-“Leerling in Beeld”. Het middagprogramma gaat over hoogbegaafdheid en doen we samen met de Talentcoaches. We willen ons met name richten op de opbrengsten van Jex en de betekenis daarvan voor onze scholen. We verwachten ook iets te kunnen melden over een nieuwe ronde HB subsidie.

Alle Ib’ers (van onze verzendlijst) hebben een mail ontvangen met een concept-agenda en een link om in te schrijven.