Het hoofdthema van de dag is autisme. Met alle interne begeleiders en een aantal ambulante begeleiders maken we een gezamenlijke start met “autisme anders bekijken”.  Daarnaast is er aandacht voor actuele onderwerpen zoals: OPP in Parnassys, Cito-LOVS en het vervolg van ZIEN.