Het expertteam hoogbegaafdheid organiseert 4 oktober een inspiratiebijeenkomst. Onderwijsbehoeften van begaafde kinderen kunnen complex zijn. Dat geldt zeker voor dubbel bijzondere leerlingen, die niet alleen begaafd zijn, maar ook een leer- of ontwikkelstoornis hebben. Hoe bieden we deze leerlingen passend onderwijs? Welke risico’s vormen een belemmering? Welke kansen kunnen we benutten, zodat deze leerlingen tot bloei komen? Onder leiding van Annemieke Weterings, onder andere docent van de opleiding Specialist Dubbel-Bijzondere Leerlingen, denken we over deze boeiende vragen na.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor wie invloed uitoefent op de schoolvisie rond begaafdheid, zoals specialisten begaafdheid, talentbegeleiders, IB-ers, teamleiders PO en VO, directeuren.

Bekijk de flyer en meld je uiterlijk 20 september 2023 aan via deze link