D.V. dinsdag 7 november 2023 organiseren Berséba, Driestar Educatief, KOC en RefSVO in Gouda een symposium rondom de duurzame ontwikkeling van (hoog)begaafde leerlingen.

Het symposium, dat begint om 14.00 en eindigt om 20.00 uur, zal bestaan uit een hoofdlezing en een aantal workshops, waarin de hoogbegaafde leerling tijdens zijn of haar ontwikkeling centraal staat. Dit betekent dat er aandacht is voor de leerling in het (speciaal) basis onderwijs, het voortgezet onderwijs, maar dat we ook bewust focussen op de voorbereiding van de leerlingen op een plek in de maatschappij, vervolgonderwijs of werk.
Van harte nodigen we je alvast uit voor dit symposium. Reserveer de datum in je agenda én in het jaarrooster van je school!
Nadere informatie volgt D.V. in de maand juni. Aanmelden kan na de zomervakantie.