Tijdens de volgende leerteambijeenkomst krijgen alle deelnemers de gelegenheid om input te leveren voor het nieuwe jaarplan 2023-2024. We hebben daar een leuke werkvorm voor bedacht. Vooraf is er wel wat huiswerk. Na de opening gaan de directies en IB-ers in twee groepen uiteen.
Thema’s IB-ers:
– Zorg/jeugdhulp binnen onderwijs
– Actief terugplaatsingsbeleid
Thema’s directies:
– Registratie van leerlingen die verwezen zijn naar het SO of SBO
– Hoe verder met onze leerteams
Het laatste uur van de ochtend gaan de leerteams aan de slag onder leiding van de kartrekkers.