Het MT van Berséba vergadert op maandag 12 december. Belangrijke punt tijdens deze vergadering zijn het nieuwe ondersteuningsplan. We bespreken met elkaar de input die we van gemeenten hebben gekregen en verwerken deze. Tijdens de vergaderingen delen de regiomanagers met elkaar de ontwikkelingen in de regio’s.