Jaarlijks biedt Berséba Zeeland in collegiale samenwerking met Colon een aantal nascholings- en (leer-)netwerktrajecten aan. We brengen het aanbod voor 2022-2023 graag onder uw aandacht.