Op D.V. woensdag 11 oktober, van 9.00 uur tot 12.00 uur, organiseren we een netwerkbijeenkomst voor onze onderwijsassistenten. Naast het ontmoeten van elkaar en het delen van ervaringen, hebben we ook weer een boeiend programma. Arnold van der Bijl, docent pedagogiek bij Driestar Educatief, zal de ochtend verzorgen. Het onderwerp zal gaan over het leidinggeven aan een groepje kinderen of een hele klas, en dit zal worden behandeld aan de hand van de Roos van Leary.

We hopen dat onze onderwijsassistenten deze bijeenkomst als waardevol ervaren en dat we beseffen dat dit onze scholen ten goede kan komen. Ze spelen immers een essentiële rol in de zorg voor onze leerlingen!