Nieuwe scholen starten vandaag met het versterken van hun OT om zo het handelingsgericht arrangeren beter vorm te geven.

Waarom scholen blij zijn met HIA?

  • binnen de geplande tijd van het OT komen we nu tot duidelijke acties voor zowel kind, leerkracht als ouders.
  • door deze werkwijze wordt er nu vanuit de thuissituatie meer gedaan.
  • de manier van ouders betrekken levert ons meer gerichte ondersteuning op.
  • we zorgen nu dat de leerling inbreng heeft voorafgaand aan het OT.
  • onze OT gesprekken leveren ons nu meer een voldaan gevoel op. Ze zijn doelgericht handelingsgericht en oplossingsgericht.
  • binnen het OT staan onze neuzen nu meer dezelfde kant op doordat we verwachtingen over en weer veel duidelijker hebben.
  • we zijn meer in staat om oplossingsgericht te denken en te handelen. We onderzoeken gezamenlijk de gewenste situatie i.p.v. wat we niet meer willen.
  • we weten beter hoe we onze grenzen aan kunnen geven.

Zijn jullie nog niet gestart en wil je aansluiten bij deze bijeenkomst? Laat het weten via midden@berseba.nl.