DV 8 november 2023 beleggen we een peuter-kleuter-symposium voor onze scholen en opvang.  In de jaarplanning van Berséba stond deze reeds aangekondigd. We nodigen alle pedagogisch medewerkers en leerkrachten / onderwijsassistenten die in groep 1 en 2 werken uit om deze bijeenkomst te bezoeken.

We bieden een programma waarin het werken met jonge kinderen centraal staat. We willen vooral de verbinding tussen peuteropvang en kleuteronderwijs benadrukken. Delen van informatie en uitwisseling maakt dus onderdeel uit van de bijeenkomst.

Locatie: Hoornbeeckcollege te Goes

Tijden: 14.00 – 17.30 uur