D.V. 16 en 21 maart houden we de tweede netwerkbijeenkomst in Reeuwijk en Hardinxveld-Giessendam. Op het programma staat een werkopdracht beleidsrijk begroten. We vervolgen onze pilot en maken de volgende stap. Elke directeur heeft het format ingevuld en gaat hiermee aan de slag. De verantwoording 2022 bespreken we aan de hand van het bestuursverslag van de school.
Bij de bespreking van ‘plan naar praktijk’ geven we een terugkoppeling van de landelijke studiedag en spreken we over de concretisering van het Ondersteuningsplan 2023-2027. Bij het onderwerp kwaliteitszorg delen we de planning van de audits. De uitnodiging wordt een week voor de bijeenkomst verstuurd.