Het tandemnetwerk van 26 maart staat in het teken van visie op inclusief onderwijs. Dit sluit aan op de inhoud van ons Ondersteuningsplan én bij de uitkomst van de mentimeter-peiling tijdens de tandemnetwerken in november jl. Daarin scoren inspiratiebijeenkomsten hoog alsook de behoefte om een gezamenlijke visie op inclusief onderwijs te ontwikkelen.

Bert Wienen zal zijn visie op inclusief onderwijs geven. Alle nadruk ligt volgens hem momenteel op ‘dat wat het kind (nodig) heeft’. Waardoor de belangrijke vraag: ‘Wat kunnen wij aan de context doen?’ te weinig wordt gesteld. De slinger lijkt te zijn doorgeslagen naar de focus op het individuele kind. 

Bert onderscheidt het medisch-individuele model van inclusief onderwijs van het sociale model. Hij pleit voor het sociale model en benadrukt de kracht van goed onderwijs en de belangrijke rol van de leerkracht. Want daar ligt de sleutel voor beter en meer inclusief onderwijs. Hij zegt daarbij: Welbevinden van kinderen is de uitkomst van goed onderwijs, waarbij het kind écht wordt gezien en waar hoge verwachtingen zijn gesteld. Weerstand moet je niet wegnemen, maar juist bieden! En door hoge verwachtingen te formuleren schep je meer leerkansen. Hij komt met concrete suggesties om ‘het morgen anders te doen’.

Na zijn lezing gaan we in kleinere groepen met elkaar in gesprek om onze ervaringen met het bieden van inclusief onderwijs te delen. We leren van elkaar en komen met elkaar weer een stapje verder.

Kortom, een bijeenkomst die je niet mag missen!