Met ingang van 1 oktober komt er een einde aan mijn periode als interim bestuurder van Berséba. Ik heb dit ervaren als een waardevolle en mooie tijd. Berséba kent op haar scholen en in haar bureauorganisatie veel bekwame en betrokken mensen.

Enkele weken na mijn aantreden constateerde de Inspectie dit al in haar rapport: er gaan veel dingen goed! Iets om dankbaar voor te zijn. Natuurlijk konden en kunnen er dingen beter. Met elkaar hebben we gewerkt aan professionalisering en verbinding. Concreet hadden we oog voor zaken als:

  • vermindering van de personele kwetsbaarheid door uitbreiding van de formatie;
  • het meer verbinden van de regio’s door de dakpanconstructie met 2 regiomanagers per regio;
  • helderheid over de koers door een leesbaar OSP met positie voor het gespecialiseerd onderwijs;
  • betere communicatie met digitale nieuwsbrieven die ook onze besturen bereiken.

Tegelijkertijd zijn dit allemaal randvoorwaardelijke zaken. Passend onderwijs wordt gerealiseerd door ons onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel op de scholen. Zij doen dat in een uitdagende context waarin de complexiteit toeneemt  en er een tekort is aan beschikbare collega’s. Directeuren en bestuurders zien zich geplaatst voor afwegingen waarbij de keuze beperkt lijkt tot ‘de minst slechte optie’ in plaats van de ‘wenselijke’ of zelfs ‘ideale’ optie. Het belang om hierin naast elkaar te blijven staan, elkaar te inspireren, te kijken wat er allemaal wél lukt en is gelukt en iedere keer de professional ín de school te verbinden met andere professionals is voor ons allemaal evident.
Dit is cruciaal om de op papier beschreven doelstellingen werkelijk te realiseren in de praktijk.

Berséba staat zo beschouwd aan de start van een nieuwe fase in haar ontwikkeling. Ik ben blij dat Berséba juist op dat momentum een nieuwe vaste bestuurder heeft gevonden. Ik ga mijzelf richten op mijn volgende interim opdracht als Lid CvB bij PCBO Rotterdam. Dank aan de vele mensen met wie ik heb mogen samenwerken: ik heb dit altijd ervaren als constructief.


Gods zegen gewenst,
Frederik van Winkelen