Vanaf 1 februari 2024 is Hendri Last gestart als Regiomanager Noordoost voor Berséba. Dat betekent dat er voor mij een eind komt aan mijn interim-werkzaamheden. Vanaf juni 2022 ben ik als interim werkzaam geweest. Terugkijkend ben ik blij met deze achterliggende periode. Tijdens schoolbezoeken heb ik het wel eens verteld, maar ik had altijd het idee dat als de mogelijkheid zich voordeed om bij een samenwerkingsverband aan de slag te kunnen ik dit met beide handen zou aanpakken. Hierdoor heb ik inzicht en kennis gekregen in structuur organisatie en beleid rondom passend onderwijs. In deze periode zijn er veel “noten” gekraakt en hopelijk heb ik de regio Noordoost weer een stapje verder geholpen. Dat was namelijk mijn doel: Door samenwerking ontwikkeling rondom dat kwetsbare kind.

Ik wil jullie bedanken voor het vertrouwen. Voor de vele gesprekken die er geweest zijn. Voor het geduld wat er was als ik iets niet wist. Voor de constructieve samenwerking.

Maar bovenal wil ik jullie bedanken voor het feit dat ik onderdeel van jullie mocht zijn. Ik heb mij thuis gevoeld in de regio!

Wie weet kruisen onze wegen elkaar nog eens. Maar voor nu wil ik jullie Gods onmisbare zegen toewensen bij het bijzondere werk wat jullie mogen doen!