Het onderwijs blijft ontwikkelen en dat geldt ook voor de intern begeleider. De LBBO beschrijft de ontwikkeling van IB-er naar kwaliteitscoördinator. De kwaliteitscoördinator is naast zorgregisseur ook trendanalist en leercoördinator.

Dat betekent concreet dat intern begeleiders van zich af leren organiseren. De leerkracht maakt immers hét verschil voor kinderen, samen met het team waar hij of zij onderdeel van is. Het gevolg is dat niet meer alle ballen bij de intern begeleider terecht komen. Zo ontstaat steeds meer een professionele leergemeenschap binnen de school.

De IB-er was een eenzame fietser die via de tandem (schoolleider en intern begeleider) met het team ontwikkelt naar een bierfiets – model, waarbij er een gezamenlijke verantwoordelijkheid is voor het samen leren.

Luc Greven daagt de intern begeleiders uit om na te denken over de invulling van de drie rollen van de kwaliteitscoördinator en doet concrete suggesties om morgen mee te beginnen. Dit kan bijvoorbeeld op de volgende manieren:

  • Leerkrachten elkaar te laten coachen;
  • Leergesprekken met leerkrachten organiseren, waarbij zij concrete doelen stellen voor de korte termijn (6 – 8 weken);
  • Groepsplannen samen met verschillende leerkrachten bespreken.

Het is belangrijk om leermomenten expliciet en transparant te maken, zodat iedereen binnen het team steeds meer bewust gaat leren.

Welke vervolgstap zet jij in jouw school? Ga er in het team vooral verder over in gesprek en gebruik hierbij de input van Luc!