Op maandag 19 juni jl. vond de 11e Algemene Ledenvergadering van Berséba plaats. Deze vergadering is digitaal gehouden. Van de 120 schoolbesturen die lid zijn van onze vereniging, waren er 15 aanwezig.

Zoals beloofd aan de deelnemers delen we via dit bericht het verslag van deze avond en de PowerPointpresentatie. Overige informatie, waaronder de jaarstukken, vindt u op de website, op de pagina ‘Vereniging’.