De Algemene Ledenvergadering (ALV) van Berséba wordt jaarlijks gehouden op de 3e maandag van de maand juni. Dit jaar zal de vergadering niet op de 3e maandag plaatsvinden maar op de 3e dinsdag, DV 18 juni 2024.

In dit jaar is de voorzitter, de heer T.A. (Teunis) Stoop, aftredend en vanwege het einde van zijn zittingstermijn niet herkiesbaar. De vice-voorzitter, de heer G. (Gerrit) Boonzaaijer, neemt de voorzittershamer van hem over. De heer Boonzaaijer is, vanwege zijn werkzaamheden voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug, niet beschikbaar op de maandagavond. Daarom was het nodig om de ALV dit jaar te verzetten naar een andere dag in de week. De raad van toezicht heeft dinsdag 18 juni als nieuwe datum voor de ALV vastgesteld.

Ook in 2025 zal de ALV vanwege bovengenoemde reden op de 3e dinsdag van juni gehouden worden i.p.v. op de gebruikelijke 3e maandag van juni.