Elke school zorgt ervoor dat de kwaliteit van de basisondersteuning op orde is. Sinds de evaluatie Passend Onderwijs in 2020 zijn er plannen om een landelijke norm voor basisondersteuning te formuleren. Het formuleren van deze landelijke norm blijkt een ingewikkeld traject te zijn. Tijdens het debat over Passend Onderwijs in de Tweede Kamer op 5 april jl. is de huidige stand van zaken besproken. De minister heeft aangegeven, dat hij met het ter tafel liggende voorstel voor een landelijke norm niet verder gaat. Vertegenwoordigers van leraren en ouders hebben nu van de minister de opdracht gekregen een nieuw voorstel neer te leggen. Het is nog heel onduidelijk of en wanneer we een landelijke norm voor basisondersteuning kunnen verwachten.  

Zolang er geen landelijke norm voor basisondersteuning is, geldt de basisondersteuning zoals deze in 2014 door Berséba is vastgesteld. Deze basisondersteuning zal inhoudelijk gezien niet wijzigen. We zijn momenteel wel bezig om de basisondersteuning duidelijker te formuleren. Uiterlijk eind mei ontvangen de scholen hierover informatie.

Berséba blijft de berichtgeving over basisondersteuning nauwgezet volgen. Zodra er belangrijke ontwikkelingen zijn, communiceren we deze weer met scholen.