Begin september was de conceptbegroting voor 2024 gereed. Deze is inmiddels in alle regio’s besproken. De scholen hebben daardoor inzicht welk geschat bedrag er in de beschikking voor 2024 zal staan. Zij kunnen voor het opstellen van de eigen begroting voor de Berséba-middelen uitgaan van het bedrag dat in de conceptbegroting staat. Enkele factoren kunnen nog tot een ander bedrag leiden, namelijk:

  • De overheid komt nog met een aanpassing van de bekostigingsbedragen. In de conceptbegroting is een reële inschatting gemaakt. De definitieve bekostigingsbedragen kunnen tot een enigszins ander resultaat leiden.
  • Alle samenwerkingsverbanden hebben rond 20 september bericht gekregen, dat ze gekort worden op hun inkomsten. De overheid doet dit, omdat een behoorlijk aantal samenwerkingsverbanden een te hoog eigen vermogen hebben. Dit geldt niet voor Berséba. De korting is echter generiek. Naar verwachting geldt voor Berséba een korting van enkele tienduizenden euro’s.
  • Er zullen nog enkele kleine beleidsaanpassingen aangebracht worden, die financiële consequenties kunnen hebben.

De definitieve beschikkingen zullen vanwege deze factoren enigszins kunnen afwijken van de bedragen in de conceptbegroting. Na goedkeuring door de raad van toezicht zal de bestuurder de begroting eind november vaststellen. In december ontvangen de scholen vervolgens hun definitieve beschikking.