We hebben geleerd hoe de context (van het gezin) het welbevinden van onze leerlingen beïnvloedt en dat dit een reden kan zijn waarom de begeleiding die ingezet wordt, niet aanslaat. Daarbij kregen we geen kant-en-klare oplossingen aangereikt, eenvoudigweg omdat dit onmogelijk is, aangezien iedereen en iedere situatie weer anders is. Bertine heeft ons echter wel punten aangereikt wat ons bewust heeft gemaakt van de invloed van loyaliteit, (de)legaten en hoe belangrijk het is om te proberen een situatie vanuit meerdere perspectieven te bekijken.

Tijdens de tweede helft van de middag werden we bij het nadenken over en het maken van ons eigen genogram, ons bewust van onze eigen context, wat vaak ook de nodige gevoelens oproept. Hoewel dat confronterend kan zijn, kan het ook weer helpen om met empathie met een kind en zijn of haar ouders in gesprek te gaan en te zoeken naar manieren om de begeleiding vorm te geven. In de hoop dat het kind weer gaat floreren en groeien.

Boekentips van Bertine zijn:
Tussen thuis en school – A. Nieuwenbroek e.a.
De traumasensitieve school – A. Horeweg
De onverbrekelijke band – A. Onderwaater