Met ingang van D.V. 1 oktober 2023 is de heer A.J. (André) Verwijs uit Kruiningen benoemd tot Raad van Bestuur van Berséba. De Raad van Toezicht is verheugd met zijn benoeming en heeft er vertrouwen in dat hij op een verbindende en gedreven manier leiding zal geven aan het samenwerkingsverband.

Vanaf april 2022 is de functie van bestuurder op interim basis op een adequate manier ingevuld door heer F. (Frederik) van Winkelen. Van Winkelen blijft tot de komst van Verwijs aan als interim-bestuurder van Berséba. De Raad van Toezicht is content met de wijze waarop hij gewerkt heeft aan consolidatie en verdieping. De Raad van Toezicht heeft er vertrouwen in dat André Verwijs als nieuwe bestuurder, in nauwe samenwerking met de regiomanagers op een goede wijze leiding zal geven aan de verdere ontwikkeling van passend onderwijs voor alle leerlingen die onderwijs volgen op de scholen die aangesloten zijn bij het samenwerkingsverband.

André Verwijs is 55 jaar, woonachtig in Kruiningen, gehuwd, vader van zeven kinderen en belijdend lid van de Gereformeerde Gemeente. Vanaf 2016 is hij werkzaam als bestuurder van VCPOZ, de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs op reformatorische grondslag in Zeeland. Daarvoor is hij in diverse (leidinggevende) functies werkzaam geweest in het primair en voortgezet onderwijs, zowel in Nederland als in Canada. Na de Nieuwe Leraren Opleiding heeft André Verwijs diverse cursussen en trainingen gevolgd. Zo’n tien jaar geleden heeft hij de opleiding Master Educational Leadership met goed gevolg afgerond. Naast zijn dagelijks werk is hij actief als ambtsdrager in zijn kerkelijke gemeente.

André Verwijs is de laatste zeven jaar vooral werkzaam geweest in Zeeland. Als bestuurder van Berséba kan hij zijn gaven en talenten gaan inzetten voor het reformatorisch primair onderwijs in het gehele land. De Raad van Toezicht wenst hem in deze uitdagende functie veel werkplezier en succes, maar vooral Gods zegen toe.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer T.A. Stoop MBA, voorzitter van de Raad van Toezicht, onder nummer 06-10338027.