De Ondersteuningsplanraad (OPR) van Berséba is weer op volle sterkte! De vacature in de personeelsgeleding, ontstaan door het vertrek van dhr. W.P. (Edwin) Wiskerke, is vervuld door dhr. P.A. (Sander) Smits. Via dit bericht stelt hij zich aan u voor. 

In het jaarverslag doet de OPR verslag van haar activiteiten in het jaar 2022. Verder is de OPR op dit moment betrokken bij het traject van werving en selectie van nieuwe leden van de RvT. Daarnaast bezoeken de OPR-leden in tweetallen verschillende scholen van Berséba. Het doel is om informatie vanuit het werkveld op te halen, om zo de taak in de OPR met kennis vanuit de praktijk te kunnen vormgeven.

Voor verdere informatie over (het werk) van de OPR zie de betreffende pagina op de website. De OPR is bereikbaar via opr@berseba.nl