De scholen die deze dag in Ede bij elkaar kwamen zijn gestart met HIA en bewegen zich naar de ontwikkelfase van HIA. Ze volgen de bijeenkomst en ontvangen drie momenten van coaching on the job tijdens een OT. Na deze startfase volgt de ontwikkelfase. Zodra je officieel te horen hebt gekregen dat je in de ontwikkelfase zit mag je als school binnen het OT de gedragsarrangementen arrangeren. Met het OT besluit je welk arrangement je in wilt zetten voor een leerling met daarin concreet verwoord wat je nodig hebt. De zorgmakerlaar beoordeelt en controleert in deze fase en zet de aanvraag daarna door naar de ambulante dienst. De duur van deze ontwikkelfase is ongeveer 1 jaar.

Daarna ga je als school over naar borgingsfase 1, in die fase zal de zorgmakelaar de gedragsarrangementen niet meer controleren. De volledige verantwoordelijkheid van het toekennen van het gedragsarrangement ligt dan bij de school. De zorgmakelaar zorgt ervoor dat het arrangement wordt doorgezet naar de ambulante dienst.

Voor deze werkwijze is een stabiel OT belangrijk. Het mag niet persoonsafhankelijk zijn maar we willen dat het ingebed is in de school. Als er een nieuwe IB-er komt dan horen we dat graag zodat we mee kunnen denken hoe we de kennis kunnen delen en de werkwijze geborgd kan worden. Een mooi uitgangspunt is de het handboek, die geldt als basis voor de werkwijze. We willen er met elkaar zorg voor dragen dat datgene wat in de school is ingezet zo éénduidig mogelijk wordt voortgezet.

Op dit moment zijn er in regio midden 5 scholen die in de ontwikkelfase zitten en 9 die in de borgingsfase zitten. Meerdere scholen zitten in de startfase. Ook hebben enkele scholen te kennen gegeven om volgend schooljaar te starten met HIA. Wil je hier meer van weten neem dan gerust contact met ons op.