Een startbijeenkomst voor scholen die willen beginnen én een verdiepingsbijeenkomst voor de scholen die al begonnen zijn.

Tijdens de startbijeenkomst was er aandacht voor handelingsgericht integraal arrangeren (HIA) en de relatie met handelingsgericht werken. Er werd ook praktisch gekeken naar bv de opbouw van een gesprek vanuit; overzicht, inzicht en uitzicht. Maar ook: hoe kunnen we bij ons op school, met onze ouders en onze externe partners het ondersteuningsteam zo versterken dat we snel en effectief een passende aanpak kunnen organiseren voor onze leerlingen.

Tijdens de verdiepingsbijeenkomst twee weken later waren scholen aanwezig die in eerdere jaren gestart zijn met het traject. Deze scholen hebben coaching on the job gekregen van Mascha of Maaike. Zij blikten terug en keken vooruit. Waar gaat het al goed en waar is nog ontwikkeling nodig?

Twee waardevolle bijeenkomsten waar, naast leren ook plaats was voor ontmoeting.

D.V. 13 oktober staat er een Ortho-netwerk gepland. Tijdens dat netwerk willen we o.a. verder aandacht geven aan HIA. Wat vraagt het van onze orthopedagogen en welke rol spelen zij hierin? Belangrijk om hierin samen op te trekken!