Kwetsbaar durven zijn is één van de thema’s van het Lectoraat Herbergzaam onderwijs. Matthea Kok-Baarda participeert in het Lectoraat namens Berséba en namens het gespecialiseerd onderwijs. Zij schreef een blog over het genoemde thema.

Matthea verbindt haar eigen ontwikkeling als leerkracht met een boek van Brené Brown: De kracht van kwetsbaarheid. Ze geeft in haar blog aan, dat kwetsbaar zijn als leerkracht effect heeft op de leerlingen in de groep. Lees het volledig blog van Matthea.

Een citaat: Door jouw kwetsbaarheid, draag je bij aan de veiligheid in de groep en zullen kinderen sneller iets van zichzelf delen. Juist een kwetsbare leerkracht is een herbergzame leerkracht!