We werken inmiddels al sinds 2016 met de toen opgestelde IB-competenties. Afgelopen schooljaar werkten we met ondersteuning van een externe deskundige aan een update. We hebben daarbij gebruik gemaakt van de competenties die de landelijke beroepsvereniging IB-ers heeft gemaakt. We willen directeuren en interne begeleiders helpen deze update op maat in te voeren in de eigen organisatie.

Ons aanbod aan de scholen is als volgt: We organiseren een digitale analyse voor de IB-er gevolgd door een adviesgesprek met directeur en IB-er. Op deze wijze beogen verdere professionalisering te stimuleren en inbedding in de schoolorganisatie te bevorderen.

Op regio-niveau willen we na analyse van de school specifieke trajecten een beeld krijgen waar toekomstige IB-scholing op gericht moet zijn.

Meld je aan voor deze sessie via René Dek (m.c.dek@berseba.nl)