Is eens begaafd, altijd begaafd? Wat is de rol van opvoeders, wat zegt een test en wat is dan de houdbaarheidsdatum, heeft de school schuld bij een onderpresterende leerling?

Graag nodigen we jullie uit om met ons daarover na te denken op het symposium dat Berséba, Driestar Educatief, KOC diensten en RefSVO in Gouda organiseren rondom de duurzame ontwikkeling van (hoog)begaafde leerlingen. Het symposium vindt plaats op DV 7 november 2023. Het begint om 14.00 uur en eindigt om 20.00 uur.

Voor meer informatie, zie de flyer.