We zijn blij te kunnen melden dat we na een goed verlopen sollicitatieprocedure een extra regiomanager hebben benoemd, namelijk Mirjam Floor. Met Mirjam krijgen we een nieuwe collega, maar voor onze regio is Mirjam geen onbekende. Ze was jarenlang intern begeleider op onze School met de Bijbel in Randwijk en enkele periodes lid van de PCL en de RC. De laatste jaren organiseert Mirjam de HB-netwerkbijeenkomsten in onze regio. Momenteel is ze werkzaam als onderwijsadviseur bij Driestar Educatief. In die hoedanigheid komt ze ook op een deel van onze scholen. Met Mirjam krijgen we dus iemand met veel onderwijservaring die vanuit verschillende invalshoeken gekeken heeft en kan kijken naar het thema passend onderwijs.

Vanaf D.V. 1 augustus gaat Mirjam aan de slag voor de regio Midden, in samenwerking met de huidige regiomanager Gert van Roekel. Gert krijgt ook een rol in de regio Noordoost. Door deze uitbreiding in onze regio en de dakpanconstructie met de regio Noordoost kunnen we meer recht doen aan alle taken en verantwoordelijkheden rondom passend onderwijs en jeugdhulp. Op een later tijdstip zal Mirjam nader kennismaken met de scholen, gemeenten, samenwerkingsverbanden en overige partners.