Ook over schooljaar 2022-2023 hebben we de ondersteuningsteams geëvalueerd.

In het overzicht zijn de getallen te zien van de scholen in de Oosterschelderegio. De uitkomsten worden op verzoek naar de gemeenten (als partij van  bekostiging van de jeugdverpleegkundigen en in aantal gemeenten ook de jeugdconsulent of opvoedcoach) verzonden. De algehele conclusie is ook dit jaar weer: onze OT’s helpen extra ondersteuning op school en/of de opvoedsituatie effectief vorm te geven. De OT’s voorzien overduidelijk in een behoefte.

We missen twee scholen in het overzicht, dat betekent dat de getallen hier en daar hoger kunnen uitkomen. De trend zal er echter niet door wijzigen.

Conclusies die we bij deze getallen en de meerjarige ontwikkeling trekken:

  • Aantal nieuw ingebrachte casussen neemt licht af. Het aantal casussen dat voor vervolgbespreking in aanmerking komt is fors gestegen. Ervaren problematiek met de verwachting dat het OT hierin helpend kan zijn neemt dus toe.
  • Er is een forse stijging van het aantal enkelvoudige problemen, terwijl meervoudige problematiek afneemt.
  • Het aantal geplande OT-bijeenkomsten valt iets lager uit dan vorig jaar. Daartegenover staat een forse stijging van het aantal tussentijdse contacten. Het totale aantal contacten op het niveau van het ondersteuningsteam is onverminderd hoog.
  • Opschalingen/verwijzingen blijven op het hoge niveau van voorgaande jaren.

Slot: de OT’s voorzien overduidelijk in een behoefte.