Evenals voorgaande jaren ontvangen de (speciale) basisscholen in december een incidentele beschikking. Dit betreft een aanvullende overdracht van ondersteuningsmiddelen over 2023.

De aanvullende overdracht van ondersteuningsmiddelen is allereerst het gevolg van een indexering van de bekostiging 2023 (overheidspublicatie d.d. 4 oktober 2023). De hogere bekostiging als gevolg van deze indexering staat tegenover een gelijkwaardige verhoging van de gemiddelde personeelslast bij de scholen. Daarnaast is er voor de basisscholen ruimte voor extra overdracht door lagere uitgaven voor het regionale beleid en een lagere besteding van het budget arrangementen. De aanvullende overdracht wordt in december in één keer uitbetaald.

De beschikkingen voor 2024 ontvangen de scholen direct na de kerstvakantie.