In 2023 heeft Berséba de scholen verschillende keren via de nieuwsbrief en tijdens netwerkbijeenkomsten geïnformeerd over financiële medeverantwoordelijkheid. Op 6 maart publiceerden we een nieuwsbericht waarin we de bedoeling van deze regeling uiteengezet hebben. Ook hebben we uitgelegd welke leerlingen onder de regeling vallen. In het nieuwsbericht van 27 juni gingen we vooral in op de manier van verwerking van deze regeling in de begroting van Berséba. Graag informeren wij u nu over de volgende stap in dit proces.

Na 1 februari 2024 vragen we leerlinglijsten bij het gespecialiseerd onderwijs op. We controleren deze lijsten met onze eigen gegevens en maken een overzicht welke leerlingen onder de financiële medeverantwoordelijkheid vallen. Elke school ontvangt in maart een overzicht van de betreffende leerlingen van zijn school, met de vraag om dit te controleren en te accorderen.