Tips thematafels

Samen uitwisselen en leren rondom thema’s als gedrag, executieve functies, eigen leerlijnen, overprikkeling en de samenwerking onderling. Met als doel dat ieder kind een passende onderwijsplek heeft. De tips die per thema uitgewisseld zijn, zijn te vinden in onderstaande PowerPoint.

Vervolgafspraken

De gesprekken leveren ook een aantal concrete vervolgafspraken op waar we volgend jaar gezamenlijk verder mee aan de slag gaan:

  • De werkgroep die nadenkt over de samenwerking tussen het gespecialiseerde en reguliere onderwijs organiseert volgend jaar een uitwisselingsaanbod waarin gespecialiseerde en reguliere scholen verder met elkaar in gesprek kunnen gaan of bij elkaar kunnen kijken. De concrete uitwerking hiervan volgt nog.
  • Een aantal onderwerpen krijgt aandacht tijdens de Pareltjesmarkt op D.V. 9 april 2025, zodat leerkrachten onderling verder van elkaar kunnen leren. Bijvoorbeeld:  verder doordenken van pedagogiek en didactiek voor de leerlingen die meer rust nodig hebben, executieve vaardigheden en omgaan met gedrag.
  • Het Samenwerkingsverband bespreekt hoe zij haar rol nog door kan ontwikkelen om een verbindende schakel te zijn tussen het reguliere en gespecialiseerde onderwijs. Daarbij wordt ook gekeken naar hoe andere samenwerkingsverbanden dit vormgeven.
  • Tijdens de netwerkbijeenkomsten van intern begeleiders komt in ieder geval aandacht voor: het bepalen van uitstroomniveau en eigen route voor leerlingen uitzetten. En hoe er afspraken gemaakt kunnen worden met externe partijen, zoals jeugdhulpaanbieders in de school
  • We hebben concept richtinggevende principes opgesteld voor (terug)plaatsingsbeleid voor leerlingen. In de netwerkbijeenkomsten is de wens naar voren gekomen om deze uit te breiden met een werkwijze hoe de samenwerking vormgegeven kan worden. Daarover gaan we nog verder met elkaar in gesprek. Zie hieronder voor de eerste versie van deze principes.