Wij zien het als onze gezamenlijke opdracht om onze leerlingen zoveel mogelijk binnen de eigen regio en binnen Berséba en het Calvijn College te bedienen. In de afgelopen jaren hebben we gemerkt, dat de hoogbegaafde leerlingen in de bovenbouw van het PO of in het VO soms onvoldoende konden profiteren van het reguliere onderwijsaanbod, waardoor zij uitstroomden richting niet-reformatorisch onderwijs of zelfs uitvielen. Dit schooljaar onderzoeken we, ondersteund door twee experts op het gebied van hoogbegaafdheid, hoe we dit op de verschillende locaties het best passend vorm kunnen geven.

Het onderzoek rondom de HB PO/VO voorziening is in volle gang. De afgelopen periode is er veel input opgehaald. Er is gesproken met leerlingen van JeX, ouders, ib’ers en talentcoaches. Daarnaast hebben er vier online Q & A-sessies plaatsgevonden waarvoor basisscholen zich konden aanmelden. Tijdens deze sessies zijn de betrokkenen geïnformeerd over de ontwikkelingen m.b.t. de HB-PO/VO voorziening en hebben zij input kunnen geven hieromtrent.

Op 27 februari zijn we met de werkgroep bij elkaar geweest in Krabbendijke om de huidige stand van zaken te bespreken, te kijken naar de visie op hoogbegaafdheid en de rol van de werkgroep binnen het geheel.

De werkgroep bestaat momenteel uit negen personen vanuit de verschillende geledingen: René Dek, Dik van Kleef, Patricia Eerland, Anton Heger, Hans van Dam, Gerard Hoogerland, Jeanine Stouten, Carlijn de Jong, Willem Rijsdijk.

Vanuit Cedin is Ragnild Zonneveld vervangen door Manon Hof-Steennis. Zij voert samen met Angelique van der Hoogt het onderzoek uit.